wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kontakt

 • IKR Group Sp. z o.o.
  ul. Erazma Ciołka 12/428
  01-402 Warsaw
  Poland
  www.ikrtech.pl

  Odział na Ukrainie:
  LLC "IKR Group"
  Kurchatova st. , 18A,
  33018 Rivne,
  Ukraine
  www.ikrtech.com.ua

  NIP: 5272822204
 • E-mail:rkhrystofor@ikrtech.com.ua
 • Telefon+48 537 627 836
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 18.00, w soboty 10.00 - 14.00

Producenci

A-lima BisAlfa LavalDeLavalELVAFRIGOMILKIKR GroupJAPY MAKOTMUELLERPackoPZL-KrosnoSIREM

Regulamin

Zasady i warunki
1. Postanowienia ogólne

Te zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego (dalej Regulaminem) określa procedurę sprzedaży towarów i świadczenia przedstawiona w związku ze sprzedażą usług, a także reguluje stosunki między kupującym a sprzedającym towarów.
Sklep internetowy - strona z ikrtech.pl nazwy domeny, w której każdy użytkownik może zapoznać się z opisem i cen towarów prezentowanych wybierz konkretne warunki płatności i dostawy, formularz zamówienia na stronie internetowej lub dzwoniąc do Centrum informacyjnego. zakupy online jest miejscem, w którym umowa została zawarta na sprzedaży towarów między kupującym a sprzedającym przez zamawiającego nabywcy i przesłanie go do sprzedawcy (rzeczywisty adres sprzedaży towarów jest rzeczywisty adres sprzedawcy określony w sekcji sklepu internetowego „Kontakt”).
2. Warunki i definicje
dalej rozumie przez sprzedającego IKR GROUP SP Z O O, sprzedaży towarów na podstawie kupującego do znajomości sprzedającego z opisami zawartymi w katalogu elektronicznym na szczegółach strona ikrtech.pl i danych kontaktowych sprzedającego są określone w sekcji sklepu internetowego „Kontakt”;
Pod Nabywca odnosi się do obywatela, który zamierza nabyć lub nabywa lub wykorzystuje produkty wyłącznie do użytku osobistego rodziny, gospodarstwa domowego i innych potrzeb nie związanych z działalnością gospodarczą lub organizacji i indywidualnych przedsiębiorców, którzy zamierzają zakupić lub nabyć towarów na cele związane z działalnością gospodarczą;
3. Przedmiot umowy i cena towaru
Oferta produktu w jego opisie na stronie ikrtech.pl jest ofertą publiczną. Sprzedaż towarów dokonywana jest przez Sprzedawcę zgodnie z Kodeksem cywilnym Rzeczypospolitej Polskiej.
Umowa (oferta publiczna) na sprzedaży towarów między sprzedającym a kupującym, jednostka uważa się za zakończone w przypadku potwierdzenia zamówienia przez kupującego na stronie sklepu internetowego z nazwą domeny i uzyskać ikrtech.pl sprzedawcą przez dane zamówienia internetowego.
Ceny towarów i usług są wskazane na fakturze i odpowiadają cenom podanym w katalogu elektronicznym w momencie ich wystawienia.
Warunki niniejszej umowy uważa się za spełnione od momentu dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego.
Własność towaru przechodzi na Kupującego po dokonaniu zapłaty i podpisaniu towaru oraz towarzyszących dokumentów po otrzymaniu towaru.
4. Prawa i obowiązki stron
4.1. Dostawa towarów

Sprzedający musi przekazać kupującemu towary, których jakość odpowiada zamówienia oraz informacji dostarczonych przez kupującego przy zawarciu umowy, jak również informacji skierowanych do niej przez przekazanie towarów (w dokumentacji technicznej dostarczonej z produktem, na etykiecie, zaznaczając lub innych środków przewidzianych w przypadku niektórych rodzajów towarów).
Przeniesienie towarów do nabywcy jest przeprowadzane przez firmy transportowej przewozu towarów z dostawą w miejscu kupującego, lub w inny sposób dostawy wybrany podczas zamawiania kupujący (informacje kontaktowe można znaleźć w sklepie internetowym „dostawy”)
Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania towaru kupującemu w kolejności i warunkach określonych w zamówieniu.
Aby dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego, sprzedawca może korzystać z usług stron trzecich (z obowiązkiem informowania o tym kupującego).
4.2. Płatność za towary
Zapłata za Towar dokonywana jest w złotych, euro lub dolarach przelewem bankowym na rachunek rozliczeniowy Sprzedawcy. (Informacja o płatności jest podana w sekcji sklepu internetowego "Płatność za towary")
4.3. Zwrot towarów
Kupujący ma prawo do odmowy przyjęcia zamówionego Towaru w dowolnym czasie przed jego otrzymaniem, a po otrzymaniu Towaru - w ciągu 7 (siedmiu) dni.
Zwrot Towaru o odpowiedniej jakości jest możliwy w przypadku zachowania jego prezentacji, właściwości konsumenta, a także dokumentu potwierdzającego fakt i warunki zakupu określonych Towarów. Zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej "O ochronie praw konsumenta" Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu towarów będących w użyciu. Jeżeli Kupujący odrzuci zamówiony Towar, Sprzedawca odliczy od kwoty zapłaconej przez Kupującego za Towar zgodnie z umową, koszty Sprzedawcy związane ze zwrotem Towaru.
Towary zakupione przez kupującego w przypadku błędu w doborze winy internetowych sprzedawców sklepowych lub błędów w sklepie internetowym katalogu towarów, które mają być wymieniane na inne przedmioty, z zastrzeżeniem powyższych warunków.
W przypadku sprzedaży towarów o niewystarczającej jakości lub z naruszeniem warunków umowy, kupujący musi powiadomić sprzedawcę za pośrednictwem telefonu kontaktowego. Zwróć towar, przesyłając paczkę z towarem na właściwy adres (wskazany na stronie internetowej sklepu internetowego). Wszelkie spory rozstrzygane są w drodze negocjacji. Jeśli nie uda się ich rozwiązać w drodze negocjacji, strony muszą działać zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej.
(Informacje na temat zwrotu towarów są wymienione w sklepie internetowym "Zwrot towarów")
4.4. Gwarancja i odpowiedzialność
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Kupującemu w wyniku niewłaściwego użytkowania Towaru zakupionego w sklepie internetowym.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty Kupującego wynikające z:
- wskazanie w kolejności niepoprawnych danych;
- niewłaściwe postępowanie stron trzecich.
Strony są zwolnione od odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie swoich zobowiązań, jeżeli takie uszkodzenie zostało spowodowane działaniem siły wyższej, który pojawił się po wejściu w życie rozporządzeń, w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych, które Strony nie mogły przewidzieć i zapobiec rozsądne środki (siła wyższa).
W pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
4.5. Inne warunki
Sprzedawca akceptuje wszelkie środki przewidziane przez ustawodawstwo, aby zapobiec ujawnieniu danych osobowych Kupującego. Jednocześnie, przekazanie przez Sprzedawcę informacji jego agentom i innym stronom trzecim działającym na podstawie umowy ze Sprzedawcą nie jest uważane za ujawnienie w celu wypełnienia zobowiązań wobec Kupującego.
Jeśli odpowiednie sekcje na stronie internetowej zostaną wymienione inne warunki zamówienia i koszt dostawy towarów, nakazu zapłaty, gwarancji i tak dalej., Niż określona w niniejszym rozporządzeniu, dopóki odpowiednie modyfikacje do realnego stosowania zasad podlega warunkom zawartym w odpowiednie sekcje strony internetowej.

 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl